Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

 
Playsets. go there
here
here
here
here

PEVISA-ohjelma

PEVISA on Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.

Samojedinkoiralla pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi.

Ohjelma on voimassa 31.12.2018 saakka.

-----------------------------------

 

Pevisa ja JTO 2019-2023

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 27.8.2018 hyväksynyt samojedinkoiran JTO:n kiitoksin ja muutamin korjauksin kaudelle 2019 –2023.

Samy toimittaa korjatun ohjelma Kennelliittoon kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Toimikunta on hyväksynyt myös samojedinkoiralle seuraavan PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.Ohjelma on voimassa 1.1.2019 –31.12.2023.