Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

 
Playsets. go there
here
here
here
here

ROTUJÄRJESTÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVILLE SAMOJEDINKOIRILLE

 

Nämä vaatimukset ovat voimassa 1.7.2018 alkaen.

Jalostustoimikunta voi harkintansa mukaan painaviksi katsomistaan syystä poiketa näistä vaatimuksista paitsi kohdan 4 osalta. Nämä ohjeet täydentävät PEVISA -määräyksiä.

TAVOITE: Siitokseen käytettävät koirat ovat henkisesti ja ruumiillisesti mahdollisimman terveitä ja rotumääritelmän mukaisia, eikä niillä saa olla rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä. Suunnitellun pentueen vanhemmilla ei ole samoja heikkouksia, vaan ne täydentävät toisiaan.

 1. Koiralla on näyttöä sen ulkomuodon ja luonteen sopivuudesta suvunjatkamiseen:
 • Uroksella on vähintään yksi näyttelykäynti tuloksella laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran täytettyä 2 v. arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA.
 • Nartulla on kolme virallista näyttelytulosta, joista ainakin yksi on laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran täytettyä 2 v. arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. Yhden näyttelykäynnin voi korvata virallinen jalostustarkastus tai hyväksytty REK/REKÄ–tulos.
 1. Koiralla on virallinen lonkkakuvaustulos tuloksella A tai B. Jos koiralla on C-lonkat, on yhdistelmän toisella osapuolella oltava terveet lonkat ja lonkkaindeksi vähintään 107, luotettavuusluvun ollessa vähintään 72 %.

  Tämän lisäksi Kennelliiton jalostustietokannassa olevien lonkkaindeksien tulisi kaikissa yhdistelmissä jäädä keskivertoa paremmaksi, eli vanhempien keskiarvon tulisi olla vähintään 103. Yhdistelmään, jonka molemmilla osapuolilla ei ole olemassa lonkkaindeksiä, indeksivaatimusta ei sovelleta. Rotujärjestö suosittelee myös kyynärnivelten tutkimusta. 
 1. Koiralla on virallinen, voimassa oleva silmätarkastuslausunto, eikä se osoita oireita perinnöllisistä silmäsairauksista kuten PPM, PHTVL/PHPV aste 2-6, katarakta, GRD, TRD, glaukooma, entropion, ektropion, korneadystrofia, PRA, kuivasilmäisyys tai kyynelkanavan kehityshäiriö, eikä sillä ole runsaita cilia aberranta -löydöksiä. Jos yhdistelmässä toisella on muutama ylimääräinen ripsi,  tulee toisen olla ollut aina terve ja sen sukurasitteen sairauden suhteen mahdollisimman pieni. Ektooppista ciliaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää siitokseen. Gonioskopian teettämistä siitokseen käytettäville koirille suositellaan SKL:n ohjeen mukaisesti. Lievä tai kohtalainen ICAA tuloksen saanutta koiraa saa parittaa vain tutkitusti terveeksi todetun kanssa. Vakava ICAA -tuloksen saanutta koiraa ei tule käyttää siitokseen. Koiraa, jolla on silmäsairaita jälkeläisiä, ei pääsääntöisesti tule käyttää siitokseen. 
 1. Koiraa ei saa käyttää siitokseen, jos sen on todettu sairastavan epilepsiaa tai jotakin sisäelinsairautta tai sen jälkeläisissä on todettu sairauksia, joiden syy on todennäköisesti perinnöllinen. Sairastapaukset tulee aina raportoida jalostustoimikunnalle. Atopiaa tai allergiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää siitokseen. 
 1. Siitokseen käytettävän nartun alaikäraja on astutushetkellä 24 kk ja uroksen 18 kk. Ensikertalaisen nartun yläikärajaksi suositellaan astutushetkellä 5 v, muutoin 8 v. Keinosiemennystä ei saa käyttää koiran ensimmäisen pentueen aikaansaamiseksi. 
 1. Sukusiitosprosentin on jäätävä aina alle 6,25 % kuuden sukupolven mukaan laskettuna. Koirien geneettisen monimuotoisuuden testaamista suositellaan ja sen tuloksen ollessa tiedossa, pyritään parittamaan mahdollisimman eriperintäiset yksilöt keskenään. 
 1. Kun uroksella on Suomessa rekisteröitynä kymmenen tai nartulla viisi pentua, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu vähintään 50 % lonkkien ja silmien osalta riittävän hyvin tuloksin: jälkeläisten lonkkaindeksien keskiarvo on vähintään 101 ja silmät pääsääntöisesti terveitä vähintään vuoden ikäisenä tutkittuna. Jälkeläisen silmäsairaus käsitellään tapauskohtaisesti huomioiden kunkin yksilön sukurasite.

  Tästä kohdasta voidaan poiketa Suomeen siitoskäyttöön määräajaksi (1-2 vuotta) lainatun uroksen kohdalla, jota kuitenkin koskevat vaatimukset muilta osin kuten suomalaisomistuksessa olevaa koiraa. 

Lisäksi vaatimuksena jalostusneuvonnan piiriin ja pentulistalle pääsyyn: 

 1. Kasvattaja on rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton jäsen ja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. 
 1. Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan vastaisesti kasvatustyössään, koiranpidossaan tai pentujen myynnissä.