Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

 
Playsets. go there
here
here
here
here

Jalostuksen tavoiteohjelma

Rotujärjestö vastaa jalostuksen ohjauksesta ja rotujärjestön pitää huolehtia oman jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.


Samojedinkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 pdf-tiedostona on voimassa 31.12.2018 saakka.

 

Luonnos jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille 2019 - 2023. Jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin SAMY:n vuosikokouksessa 21.4.2018.

 

---------------------------------------

Pevisa ja JTO 2019-2023

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 27.8.2018 hyväksynyt samojedinkoiran JTO:n kiitoksin ja muutamin korjauksin kaudelle 2019 –2023.

Samy toimittaa korjatun ohjelma Kennelliittoon kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Toimikunta on hyväksynyt myös samojedinkoiralle seuraavan PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

 

Ohjelma on voimassa 1.1.2019 –31.12.2023.